UNESCO rapportage Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed
Beschrijving
In 2012 heeft het Koninkrijk der Nederlanden de UNESCO-conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed geratificeerd. Elke 6 jaar moeten landen die het Verdrag hebben geratificeerd een periodiek rapportage indienen. Wij begeleiden de 1e periodieke rapportage voor UNESCO voor het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. 
Datum
juni 2021
december 2021
Datum
internationale erfgoed samenwerking

In 2012 heeft het Koninkrijk der Nederlanden de UNESCO-conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed geratificeerd. Elke 6 jaar moeten landen die het Verdrag hebben geratificeerd een periodiek rapportage indienen. Wij begeleiden de 1e periodieke rapportage voor UNESCO voor het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. Samen met  met het ministerie van OCW, Kenniscentrum Immaterieel Nederland, de Nationale UNESCO Commissie en Richenel Ansano (UNESCO facilitator - Nederland Caribisch Gebied) vormen wij het kernteam. 

Het hele rapportageproces is in nauwe samenwerking tussen Europees Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk uitgevoerd. Het was een intensief proces waarin zoveel mogelijk invalshoeken, experts en organisaties (123!) betrokken zijn. In totaal hebben we  zes thematische dialoogsessies georganiseerd: beleid, onderzoek, onderwijs, inventarisatie en diversiteit, betrokkenheid van de gemeenschap en het Caribisch gebied. Aan deze sessies deden vertegenwoordigers van ICH-gemeenschappen, relevante stakeholders, beleidsmedewerkers van diverse ministeries, nationale cultuurfondsen, onderzoeksinstellingen, de culturele sector en specialisten op het gebied van ICH mee. 

De rapportage is bedoeld als strategisch instrument om de koers voor de toekomst uit te zetten watbetreft het immaterieel erfgoed beleid en (nieuwe) verbindingen te leggen met andere sectoren eninstellingen. Na indiening in december 2021, zal de rapportage online beschikbaar zijn via de website van UNESCO. 

Contact
Benieuwd of wij je kunnen helpen met een project? Of wil je meer informatie over Cultural Motion en projecten? Of wil je vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.