Project- en onderzoeksbureau voor Erfgoed & Cultuur

Cultural Motion is hét multidisciplinaire projectbureau in de culturele- en erfgoed sector. We richten ons op strategisch onderzoek en advisering, ontwikkelen innovatieve concepten en coördineren projecten en netwerken. 

Cultural Motion is het creatieve multidisciplinaire projectbureau van Linn Borghuis en Frank Meijer. Samen met onze opdrachtgevers zorgen we voor een sterke cultuur- en erfgoed sector. Dat doen wij door onze kennis en grote nationale- en internationale netwerk in te zetten bij al onze activiteiten. We doen strategisch onderzoek en geven advies over cultuurbeleid, ontwikkelen innovatieve concepten en business plannen en coördineren netwerken en projecten.

Na jaren actief te zijn geweest in de culturele sector besloten wij in de 2019 onze kennis en expertise te bundelen binnen Cultural Motion. Met onze gezamenlijke aanpak brengen wij cultuur in beweging door te zoeken naar creatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. We zien een grote meerwaarde in het leggen van verbindingen met netwerken en communities, zowel lokaal, nationaal
als internationaal.

wat doen wij

​​Voor onze klanten in de erfgoedsector voeren we strategisch onderzoek uit en geven we advies. We ontwikkelen innovatieve concepten en coördineren projecten en netwerken. Daarbij staan creativiteit, nieuwsgierigheid en verbinden altijd voorop.

Wij hebben de volgende vijf expertisegebieden: 

immaterieel erfgoed
Immaterieel
erfgoed
internationale erfgoed samenwerking
Internationale
Erfgoed
Samenwerking 
professionele netwerken en communicatie
Professionele
netwerken &
Communicatie
wetenschappelijk erfgoed
Wetenschappelijk
erfgoed
digitaal erfgoed
Digitaal
erfgoed
ons werk
Toekomstgerichte evaluatie immaterieel erfgoed

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft projectbureau Cultural Motion gevraagd deze toekomstgerichte evaluatie van het immaterieel erfgoedbeleid uit te voeren.
BEKIJK PROJECT
Doorlichting Surinaams Museum

In het najaar van heeft Cultural Motion een doorlichting uitgevoerd op Stichting Surinaams Museum, gevestigd te Paramaribo om richting te geven aan plannen voor de toekomst en het vormen van een nieuw museumbeleid.
BEKIJK PROJECT
Ontzamelen bibliotheek Boekmanstichting

Cultural Motion heeft in 2023 de Boekmanstichting begeleidt bij het ontzamelen van haar fysieke bibliotheek
BEKIJK PROJECT
UNESCO rapportage Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed

In 2012 heeft het Koninkrijk der Nederlanden de UNESCO-conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed geratificeerd. Wij begeleiden de 1e periodieke rapportage voor UNESCO voor het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. 
Bekijk project
Verkenning inbedding immaterieel Erfgoed binnen het programma Internationale Erfgoed Samenwerking

In opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft Cultural Motion een internationaal onderzoek uitgevoerd. We hebben concrete aanbevelingen gedaan over hoe immaterieel erfgoed binnen de internationale erfgoed samenwerking in te passen is. 
BEKIJK PROJECT
Coördinatie Stichting Adamnet

De Stichting AdamNet is een netwerk van Amsterdamse bibliotheken en erfgoedinstellingen. Adamnet is gericht is op het uitwisselen van kennis tussen informatieprofessionals en het verbinden van digitale collecties met betrekking tot de (geschiedenis van de) stad Amsterdam. 
BEKIJK PROJECT
Coördinatie Stichting Academisch Erfgoed

Cultural Motion coördineert Stichting Academisch Erfgoed en geeft daarmee leiding aan een samenwerkingsverband van elf  Nederlandse universiteiten rondom wetenschappelijke erfgoed collecties. 
BEKIJK PROJECT
MarktonderzoekProfessionele gebruikers van digitaal Erfgoed

In opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft Cultural Motion onderzocht wat de wensen, eisen en behoeften zijn van de professionele gebruikers op het gebied van Wetenschap, Creatieve Bedrijven & Beroepen en de Erfgoedsector met betrekking tot het gebruik van digitaal erfgoed.
BEKIJK PROJECT
Gedeeld Cultureel Erfgoed programma bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Cultural Motion (Linn) veel onderzoek en (internationale) projecten uitgevoerd in het kader van het Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma en het programma Scheepswrakken in Nederlands Eigendom.
BEKIJK PROJECT
Linn is Museoloog en een sociale en enthousiaste duizendpoot met bijzonder oog voor samenwerkingen. Ze brengt rust binnen een project omdat ze altijd de lange lijnen en (werk)structuren in de gaten houdt. Bovendien is ze bevlogen in het schakelen tussen verschillende disciplines. De kennis over de inhoud die nodig is binnen een project maakt ze zich heel snel eigen. Daarnaast heeft ze een groot netwerk binnen de (inter)nationale culturele, -en wetenschapssector en ze is niet bang om buiten de gebaande paden te treden. Haar grote drijfveer is de culturele sector relevanter en inclusiever te maken voor de samenleving.
Frank is een ervaren projectleider en strategisch adviseur in de culturele sector. Hij is opgeleid als historicus en al sinds het begin van zijn carrière actief binnen de culturele erfgoedsector. De rode draad in zijn loopbaan is het bij elkaar brengen, stimuleren en begeleiden van professionals om vanuit een gezamenlijk idee naar een inhoudelijk plan te gaan. Hij heeft onder andere gewerkt bij DEN (Cultuurwijzer), Anno, het Tropenmuseum, de Stichting Academisch Erfgoed en Wikimedia Nederland.
Contact
Benieuwd of wij je kunnen helpen met een project? Of wil je meer informatie over Cultural Motion en projecten? Of wil je vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.