Project- en onderzoeksbureau voor Erfgoed & Cultuur

Cultural Motion is hét multidisciplinaire projectbureau in de culturele- en erfgoed sector. We richten ons op strategisch onderzoek en advisering, ontwikkelen innovatieve concepten en coördineren projecten en netwerken. 
ons werk
Via  ‘Ons werk’, lichten we een selectie uit van lopende opdrachten en ervaring uit het verleden. De toegekende iconen geven een bundeling van projecten per expertisegebied weer. 
Toekomstgerichte evaluatie immaterieel erfgoed

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft projectbureau Cultural Motion gevraagd deze toekomstgerichte evaluatie van het immaterieel erfgoedbeleid uit te voeren. 

Doorlichting Surinaams Museum

In het najaar van heeft Cultural Motion een doorlichting uitgevoerd op Stichting Surinaams Museum, gevestigd te Paramaribo om richting te geven aan plannen voor de toekomst en het vormen van een nieuw museumbeleid. 

Ontzamelen bibliotheek Boekmanstichting

Cultural Motion heeft in 2023 de Boekmanstichting begeleidt bij het ontzamelen van haar fysieke bibliotheek

UNESCO rapportage Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed

In 2012 heeft het Koninkrijk der Nederlanden de UNESCO-conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed geratificeerd. Elke 6 jaar moeten landen die het Verdrag hebben geratificeerd een periodiek rapportage indienen. Wij begeleiden de 1e periodieke rapportage voor UNESCO voor het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. 

Verkenning inbedding immaterieel Erfgoed binnen het programma Internationale Erfgoed Samenwerking

In opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft Cultural Motion een internationaal onderzoek uitgevoerd. We hebben concrete aanbevelingen gedaan over hoe immaterieel erfgoed binnen de internationale erfgoed samenwerking in te passen is. 

Coördinatie Stichting Adamnet

De Stichting AdamNet is een netwerk van Amsterdamse bibliotheken en erfgoedinstellingen. Adamnet is gericht is op het uitwisselen van kennis tussen informatieprofessionals en het verbinden van digitale collecties met betrekking tot de (geschiedenis van de) stad Amsterdam. 

Coördinatie Stichting Academisch Erfgoed

Cultural Motion coördineert Stichting Academisch Erfgoed en geeft daarmee leiding aan een samenwerkingsverband van elf  Nederlandse universiteiten rondom wetenschappelijke erfgoed collecties.

Marktonderzoek Professionele gebruikers van digitaal Erfgoed

In opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft Cultural Motion onderzocht wat de wensen, eisen en behoeften zijn van de professionele gebruikers op het gebied van Wetenschap, Creatieve Bedrijven & Beroepen en de Erfgoedsector met betrekking tot het gebruik van digitaal erfgoed.

Gedeeld Cultureel Erfgoed programma bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Cultural Motion (Linn) veel onderzoek en (internationale) projecten uitgevoerd in het kader van het Gedeeld Cultureel Erfgoed Programma en het programma Scheepswrakken in Nederlands Eigendom.

Contact
Benieuwd of wij je kunnen helpen met een project? Of wil je meer informatie over Cultural Motion en projecten? Of wil je vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.