Verkenning inbedding immaterieel Erfgoed binnen het programma Internationale Erfgoed Samenwerking
Beschrijving
In opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft Cultural Motion een internationaal onderzoek uitgevoerd. We hebben concrete aanbevelingen gedaan over hoe immaterieel erfgoed binnen de internationale erfgoed samenwerking in te passen is. 
Datum
december 2019
december 2020
Datum
internationale erfgoed samenwerking

We hebben in 2020 een verkenning uitgevoerd naar het inpassen van immaterieel erfgoed binnen het Gedeeld Cultureel Programma. Het online (door COVID-19 konden we niet reizen) casusonderzoek hebben we uitgevoerd in zes focuslanden: Suriname, Zuid Afrika, India, Indonesië, Brazilië en de Verenigde Staten. Op basis van deze verkenning hebben we een onderzoeksrapport met bruikbare en concrete aanbevelingen geschreven voor het inpassen van het immaterieel erfgoed binnen het GCE-programma in de beleidsperiode 2021-2024. Door dit onderzoek heeft het Kenniscentrum eengoed inzicht gekregen in de wensen en behoeften die er zijn bij de erfgoedgemeenschappen van de focuslanden die meededen aan het programma. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft Cultural Motion samen met het Kenniscentrum een aanvraag bij het ministerie van OCW ingediend om toe te treden als uitvoerende partner binnen het programma in de periode 2021-2024.

Contact
Benieuwd of wij je kunnen helpen met een project? Of wil je meer informatie over Cultural Motion en projecten? Of wil je vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.